Bản chất quan trọng hơn hình thức

Bản chất quan trọng hơn hình thức

Các bạn thân mến!

Các bạn có thấy rằng làm kế toán là một công việc thật khô khan không?

Tôi tin rằng, nếu bạn là một kế toán yêu nghề, bạn sẽ không thấy nó khô khan. Khi chúng ta tiếp xúc với thông tin kế toán để thực hiện việc hạch toán theo các chuẩn mực và nguyên tắc đã được quy định, chúng ta cần có sự am hiểu về các khuôn khổ pháp lý, đồng thời phải nắm rõ nội dung và bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh để biết cách hạch toán các thông tin tài chính đã được tiếp nhận, từ đó lập lên một báo cáo tài chính mang tính chính xác và trung thực, phục vụ tốt nhất cho những người sử dụng BCTC.

Có khi nào bạn trăn trở về một nghiệp vụ phát sinh, chúng ta phải làm như thế nào mới là đúng?

Trong việc ghi nhận và trình bày các nội dung thông tin trên BCTC, người hạch toán hay thực hiện việc ghi nhận phải dựa trên nội dung và bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mặc dù quy định về mặt pháp lý có thể được ghi nhận khác để đảm bảo việc phản ánh thông tin kế toán một cách trung thực, đúng bản chất. 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *