Điểm hòa vốn là gì? Những công thức tính điểm hòa vốn chính xác nhất

Điểm hòa vốn là gì? Những công thức tính điểm hòa vốn chính xác nhất

Điểm hòa vốn là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, chỉ số này đóng vai trò quyết định trong việc đạt được lợi nhuận và hiệu quả hay không. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về khái niệm và những công thức tính điểm hòa vốn.

1. Khái Niệm “Điểm hòa vốn”

Điểm hòa vốn là một khái niệm được áp dụng cả trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Trong kinh doanh, chỉ số này đại diện cho mức sản xuất hoặc doanh thu mà tổng chi phí bằng tổng thu nhập, không có lãi cũng không có lỗ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đủ bù đắp được tất cả các chi phí hằng ngày và đầu tư ban đầu.

Trong lĩnh vực đầu tư, điểm hòa vốn là mức giá mà giá gốc của một tài sản bằng với giá trị thị trường hiện tại của nó. Tại điểm này, không có lãi cũng không có lỗ. Doanh nghiệp có thể xác định điểm hòa vốn dựa trên doanh thu hoặc sản lượng. Doanh thu hòa vốn được tính bằng số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Còn sản lượng hòa vốn được tính bằng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán được.

Việc xác định và theo dõi điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển trong tương lai. Nó cung cấp cho doanh nghiệp thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định kinh doanh, bao gồm quyết định về giá cả, quy mô sản xuất, kế hoạch tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

2. Ý nghĩa

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, điểm hòa vốn đóng vai trò quan trọng trong quản lý và định hướng kinh doanh. Chỉ tiêu này không chỉ giúp chủ doanh nghiệp biết được mức lợi nhuận cần đạt được để bù đắp chi phí, mà còn xác định thời điểm mà lợi nhuận được thực tế hóa. Ngay cả đối với các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, việc hiểu rõ điểm hòa vốn vẫn mang lại lợi ích đáng kể. Phân tích điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp xác định chiến lược kinh doanh và tăng cường hiệu suất hoạt động. Dưới đây là một số cách sử dụng điểm hòa vốn:

 • Xác định doanh thu tối thiểu: Dựa trên điểm hòa vốn, doanh nghiệp có thể tính toán doanh thu tối thiểu cần đạt được để phủ bù toàn bộ chi phí sản xuất.
 • Đặt mục tiêu bán hàng: Doanh nghiệp có thể thiết lập mục tiêu số lượng sản phẩm cần bán ra để đạt lợi nhuận sau điểm hòa vốn.
 • Điều chỉnh giá bán: Dựa trên thời gian hòa vốn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh mức giá bán sao cho phù hợp. Nếu thời gian hòa vốn quá dài, có thể xem xét tăng giá để đảm bảo lợi nhuận.
 • Chiến lược đầu tư và bán hàng: Điểm hòa vốn cung cấp thông tin quan trọng để xác định thời điểm phù hợp cho việc đầu tư và bán hàng. Ví dụ, nếu chưa đạt được điểm hòa vốn, doanh nghiệp có thể tạm hoãn việc đầu tư mới.
Ý nghĩa của điểm hòa vốn
Ý nghĩa của điểm hòa vốn

Đối với nhà quản lý doanh nghiệp, điểm hòa vốn là công cụ quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và rủi ro trong kinh doanh. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn về việc tăng cường đầu tư hoặc mở rộng bán hàng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đối với nhà đầu tư, điểm hòa vốn là thước đo để định rõ chiến lược đầu tư phù hợp. Việc xác định điểm hòa vốn giúp quản lý rủi ro và dòng tiền. Nhà đầu tư có thể tránh lỗ và giảm thiểu mức lỗ khi phải thu hồi vốn, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận tốt hơn.

3. Cách xác định Điểm hòa vốn trong kinh doanh

Cách xác định điểm hòa vốn (Break-even point) trong kinh doanh thường dựa trên hai yếu tố chính là doanh thu và chi phí. Dưới đây là một cách thường được sử dụng để xác định chỉ số này:

 • Xác định chi phí cố định: Đầu tiên, phải xác định tổng chi phí cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là những chi phí không thay đổi theo mức độ hoạt động kinh doanh, ví dụ như chi phí thuê mặt bằng, chi phí văn phòng, lương nhân viên quản lý.
 • Xác định chi phí biến đổi: Tiếp theo, phải xác định tổng chi phí biến đổi, tức là những chi phí thay đổi theo mức độ hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp, chi phí quảng cáo.
 • Tính toán tỷ lệ hòa vốn: Sử dụng các thông tin về giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ, giá vốn sản phẩm và tổng chi phí, tính toán tỷ lệ hòa vốn bằng cách chia tổng chi phí cố định cho tỷ lệ giữa giá vốn sản phẩm và doanh thu. Điều này sẽ cho ta biết số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cần bán ra để đạt được điểm hòa vốn.
 • Xác định lợi nhuận sau điểm hòa vốn: Sau khi đạt được điểm hòa vốn, mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ bán thêm sẽ đóng góp vào lợi nhuận. Bằng cách tính toán lợi nhuận trên mỗi đơn vị bán ra, doanh nghiệp có thể đánh giá được tiềm năng lợi nhuận sau điểm hòa vốn.
Cách xác định điểm hòa vốn
Cách xác định điểm hòa vốn

4. Công thức tính

4.1 Trong lĩnh vực kinh doanh

Điểm Hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (Giá bán – Chi phí biến đổi)

Trong công thức này:

 • Tổng chi phí cố định là tổng số tiền đã chi trả cho các chi phí cố định như thuê nhà, lương nhân viên, tiền điện, nước.
 • Giá bán là giá tiền mà doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.
 • Chi phí biến đổi là tổng số tiền đã chi trả cho các chi phí biến đổi như chi phí nguyên vật liệu, công nhân sản xuất.

Khi kết quả của công thức này bằng 1, điểm hòa vốn được đạt đến, tức là doanh nghiệp không lỗ cũng không lãi.

Công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh
Công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh

4.2 Trong lĩnh vực đầu tư

Điểm Hòa vốn = Giá vốn / Giá thị trường

Trong công thức này:

 • Giá vốn là giá tiền đã bỏ ra để mua một tài sản hoặc đầu tư vào một dự án.
 • Giá thị trường là giá tiền mà tài sản hoặc dự án đó được định giá trên thị trường.

Khi kết quả của công thức này bằng 1, điểm hòa vốn được đạt đến, tức là giá gốc bằng giá thị trường. Chỉ số này cho thấy rằng doanh nghiệp không lỗ cũng không lãi.

5. Lời kết

Điểm hòa vốn là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh và đầu tư. Bằng cách xác định chỉ số này, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể định hình chiến lược, quản lý rủi ro và quyết định đúng hướng phát triển.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *