Kế toán quản trị và vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị là một khái niệm khá mới trong lĩnh vực tài chính hiện nay và không phải ai cũng hiểu rõ. Vị trí công việc này có nhiều điểm khác biệt, tuy nhiên, nhiều người làm nghề khó phân định. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về khái niệm, vai trò và phạm vi bao quát của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

1. Kế toán quản trị là gì?

Trong một doanh nghiệp có các vai trò cụ thể của từng vị trí kế toán, mỗi vị trí giữ nhiệm vụ quan trọng khác nhau. Kế toán quản trị được hiểu đơn giản là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm thu thập, xử lý dữ liệu để trở thành thông tin hữu ích cho người quản trị. Nhà quản trị sẽ dựa vào những thông tin sau khi đã được xử lý của kế toán quản trị để có những quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Thông tin mà kế toán quản trị thu thập sẽ bao gồm: Thông tin tài chính và phi tài chính. Sau đó sẽ tổng hợp và đánh giá tổng quan thực trạng hiện tại (hay gọi cách khác là xử lý dữ liệu để trở thành thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của Chủ doanh nghiệp hay các nhà quản trị doanh nghiệp), việc này khác hoàn toàn so với kế toán tài chính đơn thuần.

Người làm kế toán quản trị phải có những hiểu biết cơ bản cũng như nắm bắt tốt về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp và có chuyên môn về kế toán tài chính để có những tư duy phù hợp trong việc xử lý dữ liệu được thu thập, để cung cấp cho nhà quản trị các thông tin hữu ích nhất trong việc quản trị doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là khái niệm khá mới trong lĩnh vực tài chính
Kế toán quản trị là khái niệm khá mới trong lĩnh vực tài chính

2. Vai trò của kế toán quản trị

Trong việc vận hành một doanh nghiệp, các nhà quản trị thực hiện ba hoạt động quan trọng bao gồm: Lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định

Với vai trò là giúp các nhà quản trị thực hiện tốt các hoạt động trong công tác quản trị của mình, kế toán quản trị theo đó sẽ có các vai trò như sau:

2.1 Cung cấp thông tin phục vụ việc lập kế hoạch

Việc quan trọng đầu tiên của một kế toán quản trị vào đầu năm tài chính là cung cấp thông tin và xây dựng kế hoạch gợi ý cho nhà quản lý. Để hoàn thiện được một bảng chiến lược cần thu thập, tổng hợp và liên kết với nhiều bộ phận khác trong doanh nghiệp. Kế hoạch phải được chia rõ thành 3 giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hướng đến mục tiêu cuối cùng là doanh thu lớn vào cuối năm.

2.2 Báo cáo kết quả trong quá trình hoạt động phục vụ quá trình kiểm soát

Sau khi đã có kế hoạch cụ thể, kế toán quản trị là người thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu và so sánh với kế hoạch đã được đặt ra trước đó. Bên cạnh đó người làm công tác quản trị cần phải biết đưa ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm của vận hành hoặc có những quyết định thay đổi cho phù hợp với khả năng phát triển của doanh nghiệp.

2.3 Cung cấp thông tin phục vụ việc ra quyết định

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, việc nắm bắt thông tin và điều chỉnh lại hướng đi phù hợp của doanh nghiệp là quan trọng. Do đó, các nhà quản trị rất cần các thông tin hữu ích được cung cấp và thực hiện xử lý từ công tác kế toán quản trị để làm căn cứ cho việc ra các quyết định của mình.

Nhà quản trị thực hiện việc điều hành hoạt động doanh nghiệp
Nhà quản trị thực hiện việc điều hành hoạt động doanh nghiệp

3. Khác biệt lớn của kế toán quản trị và kế toán tài chính

Hiện nay, nhiều người vẫn lầm tưởng kế toán quản trị kế toán tài chính có vai trò và nhiệm vụ như nhau. Thực tế cho thấy hai công việc sẽ quản lý và hướng đến hai mục tiêu riêng biệt nhau và cũng có phạm vi hoạt động khác nhau hoàn toàn. 

Về đối tượng sử dụng thông tin: Kế toán tài chính ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính cho những đối tượng ngoài doanh nghiệp, còn kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản trị bên trong doanh nghiệp.

Về tính kịp thời của thông tin: Kế toán tài chính thể hiện kết quả của các hoạt động trong quá khứ, thông tin mang tính chính xác, khách quan và có thể kiểm chứng được. Còn kế toán quản trị thì số liệu mang tính kịp thời, nhấn mạnh sự phù hợp và đưa ra xu hướng cho các quyết định ảnh hưởng đến tương lai.

Về tính pháp lý: Kế toán tài chính phải tuân thủ theo các nguyên tắc, chuẩn mực được quy định, còn kế toán quản trị phải nhấn mạnh và trọng tâm vào mục tiêu hoạt động của từng bộ phận bên trong doanh nghiệp, sự cụ thể và chi tiết theo mục tiêu quản trị của các nhà quản trị doanh nghiệp.

Tuy mục tiêu hoạt động khác nhau nhưng hai bộ phận này đều thực hiện việc thu thập và cung cấp thông tin. 

Khác biệt lớn của kế toán quản trị và kế toán tài chính
Khác biệt lớn của kế toán quản trị và kế toán tài chính

4. Lời kết

Những thông tin tổng hợp trên bài viết phần nào giúp bạn đọc hiểu hơn về kế toán quản trị. Có thể thấy đây là công việc đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp. Để hoàn thành tốt công việc này bạn đừng quên đến với dịch vụ của ASFY, chúng tôi sẽ mang lại những giá trị hữu ích nhất cho bạn và doanh nghiệp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *