ASFY Tuyển Dụng

ASFY Tuyển Dụng – Vị trí: Trợ lý kế toán. – Số lượng: 01. – Nội dung công việc: Phân tích số liệu và lập báo cáo quản trị. Các bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo để phục vụ công việc. – Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 …
Đọc tiếp ASFY Tuyển Dụng