Cách vận dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích trong nghiệp vụ kế toán

Nguyên tắc cơ sở dồn tích được hiểu như thế nào? Cách vận dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích trong nghiệp vụ kế toán ra sao? Doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc này trong những trường hợp nào? Hãy cùng chúng tôi phân tích vấn đề này trong bài viết sau.

Cách hạch toán chi phí lãi vay hợp lý và không hợp lý

Chi phí lãi vay là một nội dung quan trọng và khó trong tài chính kế toán của doanh nghiệp. Khoản mục này không giống như các chi phí khác, chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố để xác định là hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng ASFY tìm …
Đọc tiếp Cách hạch toán chi phí lãi vay hợp lý và không hợp lý

Bảng cân đối kế toán là gì? Hướng dẫn cách tính bảng cân đối kế toán chi tiết

Bảng cân đối kế toán là gì? Cách tính bảng cân đối tài chính kế toán như thế nào? Tham khảo và tải về mẫu bảng cân đối kế toán cập nhật mới nhất.

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định cập nhật chi tiết mới nhất 2023

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định hiện hành mới nhất 2023. Tìm hiểu cách tính thời gian khấu hao tài sản cố định và một số thông tin liên quan.